Gootsteen ontstoppen Lelystad

Een verstopping in de gootsteen of keukenafvoer zorgt ervoor dat water langzaam of helemaal niet meer wegloopt. Dat geeft veel overlast, zeker omdat u dit gedeelte van de keuken vaak moet gebruiken. Hoewel u een verstopping in de gootsteen niet altijd kan voorkomen, ligt de oorzaak over het algemeen bij het doorspoelen van olie, vet en etensresten in de goot. De afvoer van de gootsteen is hier niet altijd op berekend, waardoor de afvoer kan dichtslibben en water veel minder goed wegloopt.

Waarom moet men soms de afvoer ontstoppen?

De afvoerzeef van de gootsteen is doorgaans erg smal en dat heeft een goede reden; deze afvoer is namelijk niet gemaakt op al te grote materialen zoals etensresten. Ook vettigheid en olie zijn risicofactoren voor uw gootsteen. Sinds de komst van de vaatwasser is er nog meer druk komen te staan op de afvoer van de gootsteen, want beide afvoeren zijn vaak op elkaar aangesloten. Ook bij verstoppingen in de gootsteen is ‘voorkomen beter dan genezen’. Dit is waar u rekening mee kan houden:

  • Zorg ervoor dat u vette borden en pannen kort afspoelt voor u deze in de vaatwasser zet
  • Gooi aangekoekte etensresten in een prullenbakje; laat ze niet achter in de gootsteen
  • Spoel de afvoer van de gootsteen periodiek door met een combinatie van soda en heet water

Ondanks bovenstaande preventieve maatregelen is een verstopping van de gootsteen niet altijd te voorkomen. Het probleem kan zich namelijk ook dieper in de riolering voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van scheurtjes of een verzakking in de riolering. Heeft u te maken met een complexe verstopping die u zelf niet kan oplossen? Laat uw gootsteen ontstoppen door de vakmensen van J.G. Riooltechniek.

Zo kunnen wij uw gootsteen ontstoppen

Loopt water moeilijk weg of hoort u een borrelend geluid bij het wegspoelen in de goot? Dit zijn de eerste indicaties dat zich ergens in de afvoer of riolering blokkades voordoen. Voorkom dat uw afvoer overstroomt, waardoor uw keuken blank komt te staan. Bent u op zoek naar een monteur voor wie gootsteen ontstoppen tot de expertise behoort? Bel dan met J.G. Riooltechniek. Wij lossen een verstopping in Lelystad snel en definitief voor u op.